Jak odpowiednio rozlokować towar w magazynie

Wydajny magazyn to magazyn przynoszący zyski

Szybkość i sprawność kompletacji towarów to czynniki, które decydują o efektywności pracy magazynu. Efektywny magazyn to taki, w którym wszystko przebiega zgodnie z założonymi terminami. Dzięki temu współpraca zarówno z klientami, jak i dostawcami przebiega bez zarzutów i magazyn może się rozwijać. Efektywność znowu zależy od wydajności całego procesu realizacji zleceń.

System blokowy czy rzędowy?

Jednym z czynników wpływających na szybkość procesu realizacji zamówień jest sposób rozlokowania towarów na magazynie. Dlatego już na etapie projektowania magazynu powinno się o tym pamiętać i rozlokować towary tak, aby sprzyjały one wydajności pracy. Oczywiście nie ma jednego idealnego sposobu zorganizowania strefy składowania. Magazyny różnią się od siebie stosowanymi technologiami, wyposażeniem i wysokością. To wszystko trzeba brać pod uwagę podczas planowania tego, jak będzie wyglądać strefa składowania. W strefie składowania zasadniczo istnieją dwa sposoby magazynowania towarów, układanie towarów w stosy, bezpośrednio na sobie albo układanie ich na regałach. Największymi wadami tego pierwszego jest bezpośredni dostęp tylko do towaru znajdującego się na samej górze i to, że liczba towarów układanych na sobie jest ograniczona przez ich wytrzymałość. Co do regałów to istnieją dwa najczęściej spotykane systemy ułożenia. Jest to rzędowy i blokowy. Ten pierwszy charakteryzuje się tym, że do każdego rzędu dostęp jest swobodny z korytarzy przebiegających wzdłuż regałów. W systemie blokowym nie ma bezpośredniego dostępu do tych towarów, które są w środku, trzeba wpierw przemieścić te, do których jest dostęp bezpośrednio z korytarza.

Metoda ABC

Ważne, aby rozmieszczenie towarów na magazynie było zgodne z częstotliwością ich pobrań. Należy przeprowadzić tzw. analizę ABC, która opiera się na zasadzie Pareto. Mówi ona, że za 80% sprzedaży magazynu odpowiada jedynie 20% towarów. Dzięki niej można podzielić towary ze względu na ich rotację, na trzy grupy.

  • Grupa A to 20% towarów, pod które podlega 80% rotacji.
  • Grupa B to 30% towarów, które odpowiada za 30% rotacji.
  • Grupa C 50% towarów odpowiadających za 5% rotacji.

Przy rozmieszczaniu grup towarów należy myśleć o magazynie nie tylko jako powierzchni. Trzeba pamiętać także magazyn to także rozłożenie towarów w pionie. Oczywiście produkty najczęściej rotujące powinny być ułożone jak bliżej wejścia do strefy składowania, aby ich pobierania wymagało jak najmniej czasu. Najgłębiej magazynu powinny się znajdować natomiast towary z grupy C, czyli te, które pobierane będą najrzadziej. Co do ułożenia towarów w pionie, wiele zależy od tego, jakimi narzędziami pobierane są towary. Jeśli są pobierane ręcznie, te najczęściej rotujące powinny być na wysokości rąk, aby był do nich bezpośredni dostęp. Warto też w przypadku rozmieszczenia w pionie brać pod uwagę takie czynniki jak na przykład wagę produktów i te najcięższe umieszczać najniżej. Trzeba stale monitorować rotację produktów i odpowiednio przeorganizowywać magazyn. Szczególnie ważne jest to wtedy, kiedy sprzedajemy produkty charakteryzujące się sezonowością.

Rozszerzenie ABC, czyli XYZ

Rozszerzeniem analizy ABC jest analiza XYZ. Dzieli ona zapasy magazynowe, na grupy uwzględniając dokładności prognozy i regularności popytu.

  • Grupa X to grupa o stałej wielkości popytu i niewielkich wahaniach sezonowych, dzięki czemu można dość dokładnie przewidzieć zapotrzebowanie na te towary
  • Grupa Y charakteryzuje się umiarkowanym wahaniem popytu, przez co pozwala na przewidzenie zapotrzebowania ze średnią dokładnością.
  • Grupa Z wykazuje nieregularny popyt, prognozowanie zapotrzebowania charakteryzuje się małą dokładnością.

Metoda dla produktów o krótkim terminie użycia

Innymi metodami składowania są FIFO i LIFO. FIFO (z ang. First In First Out), czyli pierwsze na wejściu pierwsze na wyjściu) to zasada, zgodnie z którą produkty wprowadzane na magazyn najwcześniej powinny go opuścić jak najszybciej. Jej przeciwieństwem jest LIFO (ang.  Last In First Out), mówi ona, że produkty, które weszły jako ostatnie, powinny wyjść z magazynu pierwsze. Użycie metody FIFO ma uzasadnienie, kiedy na magazynie są produkty z krótkim terminem przydatności.

Wybranie metody składowania jak najbardziej pasującej do towarów i charakterystyki naszego magazynu, skutkuje nie tylko wzrostem efektywności, ale także pozwala zaoszczędzić zbędna koszta. Dlatego warto przeprowadzić dokładną analizę, jaka metoda sprawdzi się najlepiej w konkretnym magazynie.